தமிழ்

Philippians 2:27 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:27
அவன் வியாதிப்பட்டு மரணத்திற்குச் சமீபமாயிருந்தது மெய்தான். ஆகிலும், தேவன் அவனுக்கு இரங்கினார்; அவனுக்கு இரங்கினதுமல்லாமல், துக்கத்தின்மேல் துக்கம் எனக்கு உண்டாகாதபடிக்கு, எனக்கும் இரங்கினார்.

Philippians 2:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

For indeed he was sick nigh unto death: but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow.

American Standard Version (ASV)

for indeed he was sick nigh unto death: but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, that I might not have sorrow upon sorrow.

Bible in Basic English (BBE)

For in fact he was ill almost to death: but God had mercy on him; and not only on him but on me, so that I might not have grief on grief.

Darby English Bible (DBY)

for he was also sick close to death, but God had mercy on him, and not indeed on him alone, but also on me, that I might not have sorrow upon sorrow.

World English Bible (WEB)

For indeed he was sick, nearly to death, but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, that I might not have sorrow on sorrow.

Young’s Literal Translation (YLT)

for he also ailed nigh to death, but God did deal kindly with him, and not with him only, but also with me, that sorrow upon sorrow I might not have.

பிலிப்பியர் 2:27 in English

avan Viyaathippattu Maranaththirkuch Sameepamaayirunthathu Meythaan. Aakilum, Thaevan Avanukku Iranginaar; Avanukku Iranginathumallaamal, Thukkaththinmael Thukkam Enakku Unndaakaathapatikku, Enakkum Iranginaar.


Read Full Chapter : Philippians 2