தமிழ்

Philippians 2:11 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:11
பிதாவாகிய அவருக்கு மகிமையாக இயேசுகிறிஸ்து கர்த்தரென்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கைபண்ணும்படிக்கும், எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்குத் தந்தருளினார்.

Philippians 2:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

American Standard Version (ASV)

and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

Bible in Basic English (BBE)

And that every tongue may give witness that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

Darby English Bible (DBY)

and every tongue confess that Jesus Christ [is] Lord to God [the] Father’s glory.

World English Bible (WEB)

and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

Young’s Literal Translation (YLT)

and every tongue may confess that Jesus Christ `is’ Lord, to the glory of God the Father.

பிலிப்பியர் 2:11 in English

pithaavaakiya Avarukku Makimaiyaaka Yesukiristhu Karththarentu Naavukal Yaavum Arikkaipannnumpatikkum, Ellaa Naamaththirkum Maelaana Naamaththai Avarukkuth Thantharulinaar.


Read Full Chapter : Philippians 2