தமிழ்

Philippians 2:28 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:28
ஆகையால் நீங்கள் அவனை மறுபடியும் கண்டு சந்தோஷப்படவும், என் துக்கங் குறையவும், அவனை அதிசீக்கிரமாய் அனுப்பினேன்.

Philippians 2:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

I sent him therefore the more carefully, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.

American Standard Version (ASV)

I have sent him therefore the more diligently, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.

Bible in Basic English (BBE)

I have sent him, then, the more gladly, so that when you see him again, you may be happy and I may have the less sorrow.

Darby English Bible (DBY)

I have sent him therefore the more diligently, that seeing him ye might again rejoice, and that *I* might be the less sorrowful.

World English Bible (WEB)

I have sent him therefore the more diligently, that, when you see him again, you may rejoice, and that I may be the less sorrowful.

Young’s Literal Translation (YLT)

The more eagerly, therefore, I did send him, that having seen him again ye may rejoice, and I may be the less sorrowful;

பிலிப்பியர் 2:28 in English

aakaiyaal Neengal Avanai Marupatiyum Kanndu Santhoshappadavum, En Thukkang Kuraiyavum, Avanai Athiseekkiramaay Anuppinaen.


Read Full Chapter : Philippians 2