தமிழ்

2 Corinthians 2:3 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 2:3
என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களெல்லாருக்கும் சந்தோஷமாயிருக்குமென்று, நான் உங்களெல்லாரையும்பற்றி நம்பிக்கையுள்ளவனாயிருந்து, நான் வரும்போது, என்னைச் சந்தோஷப்படுத்தவேண்டியவர்களால் நான் துக்கமடையாதபடிக்கு, அதை உங்களுக்கு எழுதினேன்.

2 Corinthians 2:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I wrote this same unto you, lest, when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy is the joy of you all.

American Standard Version (ASV)

And I wrote this very thing, lest, when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy is `the joy’ of you all.

Bible in Basic English (BBE)

And I said this very thing in my letter, for fear that when I came I might have sorrow from those from whom it was right for me to have joy; being certain of this, that my joy is the joy of you all.

Darby English Bible (DBY)

And I have written this very [letter] [to you], that coming I may not have grief from those from whom I ought to have joy; trusting in you all that my joy is [that] of you all.

World English Bible (WEB)

And I wrote this very thing to you, so that, when I came, I wouldn’t have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy would be shared by all of you.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I wrote to you this same thing, that having come, I may not have sorrow from them of whom it behoved me to have joy, having confidence in you all, that my joy is of you all,

2 கொரிந்தியர் 2:3 in English

ennutaiya Santhosham Ungalellaarukkum Santhoshamaayirukkumentu, Naan Ungalellaaraiyumpatti Nampikkaiyullavanaayirunthu, Naan Varumpothu, Ennaich Santhoshappaduththavaenntiyavarkalaal Naan Thukkamataiyaathapatikku, Athai Ungalukku Eluthinaen.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 2