தமிழ்

2 Corinthians 2:16 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 2:16
கெட்டுப்போகிறவர்களுக்குள்ளே மரணத்திற்கேதுவான மரணவாசனையாகவும், இரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளே ஜீவனுக்கேதுவான ஜீவவாசனையாகவும் இருக்கிறோம். இவைகளை நடப்பிக்கிறதற்கு எவன் தகுதியானவன்?

2 Corinthians 2:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

To the one we are the savour of death unto death; and to the other the savour of life unto life. And who is sufficient for these things?

American Standard Version (ASV)

to the one a savor from death unto death; to the other a savor from life unto life. And who is sufficient for these things?

Bible in Basic English (BBE)

To the one it is a perfume of death to death; to the other a perfume of life to life. And who is enough for such things?

Darby English Bible (DBY)

to the one an odour from death unto death, but to the others an odour from life unto life; and who [is] sufficient for these things?

World English Bible (WEB)

to the one a stench from death to death; to the other a sweet aroma from life to life. Who is sufficient for these things?

Young’s Literal Translation (YLT)

to the one, indeed, a fragrance of death to death, and to the other, a fragrance of life to life; and for these things who is sufficient?

2 கொரிந்தியர் 2:16 in English

kettuppokiravarkalukkullae Maranaththirkaethuvaana Maranavaasanaiyaakavum, Iratchikkappadukiravarkalukkullae Jeevanukkaethuvaana Jeevavaasanaiyaakavum Irukkirom. Ivaikalai Nadappikkiratharku Evan Thakuthiyaanavan?


Read Full Chapter : 2 Corinthians 2