தமிழ்

2 Corinthians 3:5 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 3:5
எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்பதுபோல ஒன்றை யோசிக்கிறதற்கு நாங்கள் எங்களாலே தகுதியானவர்கள் அல்ல; எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது.

2 Corinthians 3:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God;

American Standard Version (ASV)

not that we are sufficient of ourselves, to account anything as from ourselves; but our sufficiency is from God;

Bible in Basic English (BBE)

Not as if we were able by ourselves to do anything for which we might take the credit; but our power comes from God;

Darby English Bible (DBY)

not that we are competent of ourselves to think anything as of ourselves, but our competency [is] of God;

World English Bible (WEB)

not that we are sufficient of ourselves, to account anything as from ourselves; but our sufficiency is from God;

Young’s Literal Translation (YLT)

not that we are sufficient of ourselves to think anything, as of ourselves, but our sufficiency `is’ of God,

2 கொரிந்தியர் 3:5 in English

engalaal Aethaakilum Aakum Enpathupola Ontai Yosikkiratharku Naangal Engalaalae Thakuthiyaanavarkal Alla; Engalutaiya Thakuthi Thaevanaal Unndaayirukkirathu.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 3