தமிழ்

2 Corinthians 3:3 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 3:3
ஏனெனில் நீங்கள் எங்கள் ஊழியத்தினால் உண்டாகிய கிறிஸ்துவின் நிருபமாயிருக்கிறீர்களென்று வெளியரங்கமாயிருக்கிறது; அது மையினாலல்ல, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியினாலும்; கற்பலகைகளிலல்ல, இருதயங்களாகிய சதையான பலகைகளிலேயும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

2 Corinthians 3:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart.

American Standard Version (ASV)

being made manifest that ye are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in tables `that are’ hearts of flesh.

Bible in Basic English (BBE)

For you are clearly a letter of Christ, the fruit of our work, recorded not with ink, but with the Spirit of the living God; not in stone, but in hearts of flesh.

Darby English Bible (DBY)

being manifested to be Christ’s epistle ministered by us, written, not with ink, but [the] Spirit of [the] living God; not on stone tables, but on fleshy tables of [the] heart.

World English Bible (WEB)

being revealed that you are a letter of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tablets of stone, but in tablets that are hearts of flesh.

Young’s Literal Translation (YLT)

manifested that ye are a letter of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in the tablets of stone, but in fleshy tablets of the heart,

2 கொரிந்தியர் 3:3 in English

aenenil Neengal Engal Ooliyaththinaal Unndaakiya Kiristhuvin Nirupamaayirukkireerkalentu Veliyarangamaayirukkirathu; Athu Maiyinaalalla, Jeevanulla Thaevanutaiya Aaviyinaalum; Karpalakaikalilalla, Iruthayangalaakiya Sathaiyaana Palakaikalilaeyum Eluthappattirukkirathu.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 3