தமிழ்

1 Thessalonians 1:9 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 1:9
ஏனெனில், அவர்கள்தாமே எங்களைக்குறித்து, உங்களிடத்தில் நாங்கள் அடைந்த பிரவேசம் இன்னதென்பதையும், ஜீவனுள்ள மெய்யான தேவனுக்கு ஊழியஞ்செய்வதற்கு, நீங்கள் விக்கிரகங்களை விட்டு தேவனிடத்திற்கு மனந்திரும்பினதையும்,

1 Thessalonians 1:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God;

American Standard Version (ASV)

For they themselves report concerning us what manner of entering in we had unto you; and how ye turned unto God from idols, to serve a living and true God,

Bible in Basic English (BBE)

For they themselves give the news of how we came among you; and how you were turned from images to God, to the worship of a true and living God,

Darby English Bible (DBY)

for they themselves relate concerning us what entering in we had to you, and how ye turned to God from idols to serve a living and true God,

World English Bible (WEB)

For they themselves report concerning us what kind of a reception we had from you; and how you turned to God from idols, to serve a living and true God,

Young’s Literal Translation (YLT)

for they themselves concerning us do declare what entrance we had unto you, and how ye did turn unto God from the idols, to serve a living and true God,

1 தெசலோனிக்கேயர் 1:9 in English

aenenil, Avarkalthaamae Engalaikkuriththu, Ungalidaththil Naangal Ataintha Piravaesam Innathenpathaiyum, Jeevanulla Meyyaana Thaevanukku Ooliyanjaெyvatharku, Neengal Vikkirakangalai Vittu Thaevanidaththirku Mananthirumpinathaiyum,


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 1