தமிழ்

1 Samuel 17:36 in Tamil

1 சாமுவேல் 17:36
அந்தச் சிங்கத்தையும் அந்தக் கரடியையும் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன்; விருத்தசேதனமில்லாத இந்தப் பெலிஸ்தனும் அவைகளில் ஒன்றைப்போல இருப்பான்; அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்தித்தானே என்றான்.


1 சாமுவேல் 17:36 in English

anthach Singaththaiyum Anthak Karatiyaiyum Ummutaiya Atiyaanaakiya Naan Konten; Viruththasethanamillaatha Inthap Pelisthanum Avaikalil Ontaippola Iruppaan; Avan Jeevanulla Thaevanutaiya Senaikalai Ninthiththaanae Entan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 17