தமிழ்

Isaiah 37:22 in Tamil

ஏசாயா 37:22
அவனைக்குறித்துக் கர்த்தர் சொல்லுகிற வசனமாவது: சீயோன் குமாரத்தியாகிய கன்னியாஸ்திரீ உன்னை இகழ்ந்து, உன்னைப் பரிகாசம்பண்ணுகிறாள்; எருசலேம் குமாரத்தி உன் பின்னாலே தலையைத் துலுக்குகிறாள்.

Isaiah 37:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

This is the word which the LORD hath spoken concerning him; The virgin, the daughter of Zion, hath despised thee, and laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee.

American Standard Version (ASV)

this is the word which Jehovah hath spoken concerning him: The virgin daughter of Zion hath despised thee and laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee.

Bible in Basic English (BBE)

This is the word which the Lord has said about him: In the eyes of the virgin daughter of Zion you are shamed and laughed at; the daughter of Jerusalem has made sport of you.

Darby English Bible (DBY)

this is the word which Jehovah hath spoken against him: The virgin-daughter of Zion despiseth thee, laugheth thee to scorn; the daughter of Jerusalem shaketh her head at thee.

World English Bible (WEB)

this is the word which Yahweh has spoken concerning him: The virgin daughter of Zion has despised you and ridiculed you; the daughter of Jerusalem has shaken her head at you.

Young’s Literal Translation (YLT)

this `is’ the word that Jehovah spake concerning him: Trampled on thee, laughed at thee, Hath the virgin daughter of Zion, Behind thee shaken the head hath the daughter of Jerusalem.

ஏசாயா 37:22 in English

avanaikkuriththuk Karththar Sollukira Vasanamaavathu: Seeyon Kumaaraththiyaakiya Kanniyaasthiree Unnai Ikalnthu, Unnaip Parikaasampannnukiraal; Erusalaem Kumaaraththi Un Pinnaalae Thalaiyaith Thulukkukiraal.


Read Full Chapter : Isaiah 37