தமிழ்

Isaiah 37:14 in Tamil

ஏசாயா 37:14
எசேக்கியா ஸ்தானாபதிகளின் கையிலிருந்த நிருபத்தை வாங்கி வாசித்தான்; பின்பு எசேக்கியா கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குப் போய் அதைக் கர்த்தருக்கு முன்பாக விரித்து,

Isaiah 37:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers, and read it: and Hezekiah went up unto the house of the LORD, and spread it before the LORD.

American Standard Version (ASV)

And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers, and read it; and Hezekiah went up unto the house of Jehovah, and spread it before Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

And Hezekiah took the letter from the hands of those who had come with it; and after reading it, Hezekiah went up to the house of the Lord, opening the letter there before the Lord,

Darby English Bible (DBY)

And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers, and read it; and Hezekiah went up into the house of Jehovah, and spread it before Jehovah.

World English Bible (WEB)

Hezekiah received the letter from the hand of the messengers, and read it; and Hezekiah went up to the house of Yahweh, and spread it before Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Hezekiah taketh the letters out of the hand of the messengers, and readeth them, and Hezekiah goeth up to the house of Jehovah, and Hezekiah spreadeth it before Jehovah.

ஏசாயா 37:14 in English

esekkiyaa Sthaanaapathikalin Kaiyiliruntha Nirupaththai Vaangi Vaasiththaan; Pinpu Esekkiyaa Karththarutaiya Aalayaththirkup Poy Athaik Karththarukku Munpaaka Viriththu,


Read Full Chapter : Isaiah 37