தமிழ்

Isaiah 37:9 in Tamil

ஏசாயா 37:9
அப்பொழுது, எத்தியோப்பியாவின் ராஜாவாகிய திராக்கா உம்மோடு யுத்தம்பண்ணப் புறப்பட்டான் என்று சொல்லக் கேள்விப்பட்டான்; அதைக் கேட்டபோது அவன் எசேக்கியாவினிடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி:

Isaiah 37:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he heard say concerning Tirhakah king of Ethiopia, He is come forth to make war with thee. And when he heard it, he sent messengers to Hezekiah, saying,

American Standard Version (ASV)

And he heard say concerning Tirhakah king of Ethiopia, He is come out to fight against thee. And when he heard it, he sent messengers to Hezekiah, saying,

Bible in Basic English (BBE)

And when news came to him that Tirhakah, king of Ethiopia, had made an attack on him, … And he sent representatives to Hezekiah, king of Judah, saying,

Darby English Bible (DBY)

And he heard say of Tirhakah king of Ethiopia, He has come forth to make war with thee. And when he heard [it], he sent messengers to Hezekiah, saying,

World English Bible (WEB)

He heard say concerning Tirhakah king of Ethiopia, He is come out to fight against you. When he heard it, he sent messengers to Hezekiah, saying,

Young’s Literal Translation (YLT)

And he heareth concerning Tirhakah king of Cush, saying, `He hath come out to fight with thee;’ and he heareth, and sendeth messengers unto Hezekiah, saying,

ஏசாயா 37:9 in English

appoluthu, Eththiyoppiyaavin Raajaavaakiya Thiraakkaa Ummodu Yuththampannnap Purappattan Entu Sollak Kaelvippattan; Athaik Kaettapothu Avan Esekkiyaavinidaththukku Sthaanaapathikalai Anuppi:


Read Full Chapter : Isaiah 37