தமிழ்

Isaiah 37:13 in Tamil

ஏசாயா 37:13
ஆமாத்தின் ராஜாவும், அர்பாத்தின் ராஜாவும், செப்பர்வாயீம் ஏனா ஈவா பட்டணங்களின் ராஜாவும் எங்கே என்று சொல்லுங்கள் என்றார்.

Isaiah 37:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Where is the king of Hamath, and the king of Arphad, and the king of the city of Sepharvaim, Hena, and Ivah?

American Standard Version (ASV)

Where is the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, of Hena, and Ivvah?

Bible in Basic English (BBE)

Where is the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the town of Sepharvaim, of Hena, and Ivva?

Darby English Bible (DBY)

Where is the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, of Hena, and Ivvah?

World English Bible (WEB)

Where is the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, of Hena, and Ivvah?

Young’s Literal Translation (YLT)

Where `is’ the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, Hena, and Ivvah?’

ஏசாயா 37:13 in English

aamaaththin Raajaavum, Arpaaththin Raajaavum, Sepparvaayeem Aenaa Eevaa Pattanangalin Raajaavum Engae Entu Sollungal Entar.


Read Full Chapter : Isaiah 37