தமிழ்

Isaiah 37:2 in Tamil

ஏசாயா 37:2
அரமனை விசாரிப்புக்காரனாகிய எலியாக்கீமையும், சம்பிரதியாகிய செப்னாவையும், ஆசாரியர்களின் மூப்பரையும், ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசியினிடத்திற்கு இரட்டு உடுத்தவர்களாக அனுப்பினான்.

Isaiah 37:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests covered with sackcloth, unto Isaiah the prophet the son of Amoz.

American Standard Version (ASV)

And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, unto Isaiah the prophet the son of Amoz.

Bible in Basic English (BBE)

And he sent Eliakim, who was over the house, and Shebna the scribe, and the chief priests, dressed in haircloth, to Isaiah the prophet, the son of Amoz.

Darby English Bible (DBY)

And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, to the prophet Isaiah the son of Amoz.

World English Bible (WEB)

He sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah the prophet the son of Amoz.

Young’s Literal Translation (YLT)

and sendeth Eliakim, who `is’ over the house, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, covering themselves with sackcloth, unto Isaiah son of Amoz the prophet,

ஏசாயா 37:2 in English

aramanai Visaarippukkaaranaakiya Eliyaakgeemaiyum, Sampirathiyaakiya Sepnaavaiyum, Aasaariyarkalin Moopparaiyum, Aamothsin Kumaaranaakiya Aesaayaa Ennum Theerkkatharisiyinidaththirku Irattu Uduththavarkalaaka Anuppinaan.


Read Full Chapter : Isaiah 37