தமிழ்

Isaiah 37:33 in Tamil

ஏசாயா 37:33
ஆகையால் கர்த்தர் அசீரியா ராஜாவைக்குறித்து: அவன் இந்த நகரத்துக்குள் பிரவேசிப்பதில்லை; இதின்மேல் அம்பு எய்வதுமில்லை; இதற்குமுன்பாகக் கேடகத்தோடே வருவதுமில்லை; இதற்கு எதிராகக் கொத்தளம்போடுவதுமில்லை.

Isaiah 37:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore thus saith the LORD concerning the king of Assyria, He shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shields, nor cast a bank against it.

American Standard Version (ASV)

Therefore thus saith Jehovah concerning the king of Assyria, He shall not come unto this city, nor shoot an arrow there, neither shall he come before it with shield, nor cast up a mound against it.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause the Lord says about the king of Assyria, He will not come into this town, or send an arrow against it; he will not come before it with arms, or put up an earthwork against it.

Darby English Bible (DBY)

Therefore thus saith Jehovah concerning the king of Assyria: He shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shield, nor cast a bank against it.

World English Bible (WEB)

Therefore thus says Yahweh concerning the king of Assyria, He shall not come to this city, nor shoot an arrow there, neither shall he come before it with shield, nor cast up a mound against it.

Young’s Literal Translation (YLT)

Therefore, thus said Jehovah, Concerning the king of Asshur: He doth not come in unto this city, Nor doth he shoot there an arrow, Nor doth he come before it `with’ shield, Nor doth he pour out against it a mount.

ஏசாயா 37:33 in English

aakaiyaal Karththar Aseeriyaa Raajaavaikkuriththu: Avan Intha Nakaraththukkul Piravaesippathillai; Ithinmael Ampu Eyvathumillai; Itharkumunpaakak Kaedakaththotae Varuvathumillai; Itharku Ethiraakak Koththalampoduvathumillai.


Read Full Chapter : Isaiah 37