தமிழ்

Isaiah 37:8 in Tamil

ஏசாயா 37:8
அசீரியா ராஜா லாகீசைவிட்டுப் புறப்பட்டான் என்று கேள்விப்பட்டு, ரப்சாக்கே திரும்பிப்போய், அவன் லிப்னாவின்மேல் யுத்தம்பண்ணுகிறதைக் கண்டான்.

Isaiah 37:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

So Rabshakeh returned, and found the king of Assyria warring against Libnah: for he had heard that he was departed from Lachish.

American Standard Version (ASV)

So Rabshakeh returned, and found the king of Assyria warring against Libnah; for he had heard that he was departed from Lachish.

Bible in Basic English (BBE)

So the Rab-shakeh went back, and when he got there the king of Assyria was making war against Libnah: for it had come to his ears that the king of Assyria had gone away from Lachish.

Darby English Bible (DBY)

And Rab-shakeh returned, and found the king of Assyria warring against Libnah; for he had heard that he had departed from Lachish.

World English Bible (WEB)

So Rabshakeh returned, and found the king of Assyria warring against Libnah; for he had heard that he was departed from Lachish.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Rabshakeh turneth back and findeth the king of Asshur fighting against Libnah, for he hath heard that he hath journeyed from Lachish.

ஏசாயா 37:8 in English

aseeriyaa Raajaa Laageesaivittup Purappattan Entu Kaelvippattu, Rapsaakkae Thirumpippoy, Avan Lipnaavinmael Yuththampannnukirathaik Kanndaan.


Read Full Chapter : Isaiah 37