தமிழ்

Isaiah 37:12 in Tamil

ஏசாயா 37:12
என் பிதாக்கள் அழித்துவிட்ட கோசானையும், ஆரானையும் ரேத்சேப்பையும், தெலாசாரிலிருந்த ஏதேனின் புத்திரரையும் அவர்களுடைய தேவர்கள் தப்புவித்ததுண்டோ?

Isaiah 37:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Have the gods of the nations delivered them which my fathers have destroyed, as Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden which were in Telassar?

American Standard Version (ASV)

Have the gods of the nations delivered them, which my fathers have destroyed, Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden that were in Telassar?

Bible in Basic English (BBE)

Did the gods of the nations keep safe those on whom my fathers sent destruction, Gozan and Haran and Rezeph, and the children of Eden who were in Telassar?

Darby English Bible (DBY)

Have the gods of the nations which my fathers have destroyed delivered them, Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden that were in Thelassar?

World English Bible (WEB)

Have the gods of the nations delivered them, which my fathers have destroyed, Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden who were in Telassar?

Young’s Literal Translation (YLT)

Did the gods of the nations deliver them whom my fathers destroyed — Gozan, and Haran, and Rezeph, and the sons of Eden, who `are’ in Telassar?

ஏசாயா 37:12 in English

en Pithaakkal Aliththuvitta Kosaanaiyum, Aaraanaiyum Raethseppaiyum, Thelaasaariliruntha Aethaenin Puththiraraiyum Avarkalutaiya Thaevarkal Thappuviththathunntoo?


Read Full Chapter : Isaiah 37