தமிழ்

2 Kings 19:12 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 19:12
என் பிதாக்கள் அழித்துவிட்ட கோசானையும் ஆரானையும் ரேத்சேப்பையும், தெலாசாரிலிருந்த ஏதேனின் புத்திரரையும் அவர்களுடைய தேவர்கள் தப்புவித்ததுண்டோ?

2 Kings 19:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Have the gods of the nations delivered them which my fathers have destroyed; as Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden which were in Thelasar?

American Standard Version (ASV)

Have the gods of the nations delivered them, which my fathers have destroyed, Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden that were in Telassar?

Bible in Basic English (BBE)

Did the gods of the nations keep safe those on whom my fathers sent destruction, Gozan and Haran and Rezeph and the children of Eden who were in Telassar?

Darby English Bible (DBY)

Have the gods of the nations which my fathers have destroyed delivered them: Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden that were in Thelassar?

Webster’s Bible (WBT)

Have the gods of the nations delivered them which my fathers have destroyed; as Gozan and Haran, and Rezeph, and the children of Eden who were in Thelasar?

World English Bible (WEB)

Have the gods of the nations delivered them, which my fathers have destroyed, Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden that were in Telassar?

Young’s Literal Translation (YLT)

did the gods of the nations deliver them whom my fathers destroyed — Gozan, and Haran, and Rezeph, and the sons of Eden, who `are’ in Thelassar?

2 இராஜாக்கள் 19:12 in English

en Pithaakkal Aliththuvitta Kosaanaiyum Aaraanaiyum Raethseppaiyum, Thelaasaariliruntha Aethaenin Puththiraraiyum Avarkalutaiya Thaevarkal Thappuviththathunntoo?


Read Full Chapter : 2 Kings 19