தமிழ்

2 Kings 19:18 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 19:18
அவர்களுடைய தேவர்களை நெருப்பிலே போட்டுவிட்டது மெய்தான்; அவைகள் தேவர்கள் அல்லவே, மனுஷர் கைவேலையான மரமும் கல்லும்தானே; ஆகையால் அவைகளை நிர்த்தூளியாக்கினார்கள்.


2 இராஜாக்கள் 19:18 in English

avarkalutaiya Thaevarkalai Neruppilae Pottuvittathu Meythaan; Avaikal Thaevarkal Allavae, Manushar Kaivaelaiyaana Maramum Kallumthaanae; Aakaiyaal Avaikalai Nirththooliyaakkinaarkal.


Read Full Chapter : 2 Kings 19