தமிழ்

Isaiah 37:36 in Tamil

ஏசாயா 37:36
அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான்; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது, இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள்.

Isaiah 37:36 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then the angel of the LORD went forth, and smote in the camp of the Assyrians a hundred and fourscore and five thousand: and when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses.

American Standard Version (ASV)

And the angel of Jehovah went forth, and smote in the camp of the Assyrians a hundred and fourscore and five thousand; and when men arose early in the morning, behold, these were all dead bodies.

Bible in Basic English (BBE)

And the angel of the Lord went out and put to death in the army of the Assyrians a hundred and eighty-five thousand men: and when the people got up early in the morning, there was nothing to be seen but dead bodies.

Darby English Bible (DBY)

And an angel of Jehovah went forth, and smote in the camp of the Assyrians a hundred and eighty-five thousand. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead bodies.

World English Bible (WEB)

The angel of Yahweh went forth, and struck in the camp of the Assyrians one hundred and eighty-five thousand; and when men arose early in the morning, behold, these were all dead bodies.

Young’s Literal Translation (YLT)

And a messenger of Jehovah goeth out, and smiteth in the camp of Asshur a hundred and eighty and five thousand; and `men’ rise early in the morning, and lo, all of them `are’ dead corpses.

ஏசாயா 37:36 in English

appoluthu Karththarutaiya Thoothan Purappattu, Aseeriyarin Paalayaththil Latchaththennpaththaiyaayirampaeraich Sangariththaan; Athikaalamae Elunthirukkumpothu, Itho, Avarkalellaarum Seththa Piraethangalaayk Kidanthaarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 37