தமிழ்

Isaiah 31:8 in Tamil

ஏசாயா 31:8
அப்பொழுது வீரனுடைய பட்டயம் அல்லாத பட்டயத்தாலே அசீரியன் விழுவான்; நீசனுடைய பட்டயம் அல்லாத பட்டயமே அவனைப் பட்சிக்கும்; அவன் பட்டயத்துக்குத் தப்ப ஓடுவான்; அவன் வாலிபர் கலைந்துபோவார்கள்.

Isaiah 31:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then shall the Assyrian fall with the sword, not of a mighty man; and the sword, not of a mean man, shall devour him: but he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited.

American Standard Version (ASV)

And the Assyrian shall fall by the sword, not of man; and the sword, not of men, shall devour him; and he shall flee from the sword, and his young men shall become subject to taskwork.

Bible in Basic English (BBE)

Then the Assyrian will come down by the sword, but not of man; the sword, not of men, will be the cause of his destruction: and he will go in flight from the sword, and his young men will be put to forced work.

Darby English Bible (DBY)

And Asshur shall fall by the sword, not of a great man; and the sword, not of a mean man, shall devour him: and he shall flee from the sword, and his young men shall become tributary;

World English Bible (WEB)

The Assyrian shall fall by the sword, not of man; and the sword, not of men, shall devour him; and he shall flee from the sword, and his young men shall become subject to forced labor.

Young’s Literal Translation (YLT)

And fallen hath Asshur by sword, not of the high, Yea, a sword — not of the low, doth consume him, And he hath fled for himself from the face of a sword, And his young men become tributary.

ஏசாயா 31:8 in English

appoluthu Veeranutaiya Pattayam Allaatha Pattayaththaalae Aseeriyan Viluvaan; Neesanutaiya Pattayam Allaatha Pattayamae Avanaip Patchikkum; Avan Pattayaththukkuth Thappa Oduvaan; Avan Vaalipar Kalainthupovaarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 31