தமிழ்

Isaiah 31:9 in Tamil

ஏசாயா 31:9
அவனுடைய கன்மலை பயத்தினால் ஒழிந்துபோம், அவர்களுடைய பிரபுக்கள் கொடியைக் கண்டு கலங்குவார்கள் என்பதை, சீயோனில் நெருப்பையும் எருசலேமில் சூளையையுமுடைய கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Isaiah 31:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall pass over to his strong hold for fear, and his princes shall be afraid of the ensign, saith the LORD, whose fire is in Zion, and his furnace in Jerusalem.

American Standard Version (ASV)

And his rock shall pass away by reason of terror, and his princes shall be dismayed at the ensign, saith Jehovah, whose fire is in Zion, and his furnace in Jerusalem.

Bible in Basic English (BBE)

And his rock will come to nothing because of fear, and his chiefs will go in flight from the flag, says the Lord, whose fire is in Zion, and his altar in Jerusalem.

Darby English Bible (DBY)

and for fear, he shall pass over to his rock, and his princes shall be afraid of the banner, saith Jehovah, whose fire is in Zion, and his furnace in Jerusalem.

World English Bible (WEB)

His rock shall pass away by reason of terror, and his princes shall be dismayed at the ensign, says Yahweh, whose fire is in Zion, and his furnace in Jerusalem.

Young’s Literal Translation (YLT)

And `to’ his rock from fear he passeth on, And affrighted by the ensign have been his princes — an affirmation of Jehovah, Who hath a light in Zion, And who hath a furnace in Jerusalem!

ஏசாயா 31:9 in English

avanutaiya Kanmalai Payaththinaal Olinthupom, Avarkalutaiya Pirapukkal Kotiyaik Kanndu Kalanguvaarkal Enpathai, Seeyonil Neruppaiyum Erusalaemil Soolaiyaiyumutaiya Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Isaiah 31