தமிழ்

Ezekiel 22:18 in Tamil

எசேக்கியேல் 22:18
மனுபுத்திரனே, இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் எனக்குக் களிம்பாய்ப் போனார்கள்; அவர்களெல்லாரும் குகையிலுள்ள பித்தளையும் தகரமும் இரும்பும் ஈயமுமாயிருக்கிறார்கள்; அவர்கள் வெள்ளியின் களிம்பாய்ப் போனார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 22:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

Son of man, the house of Israel is to me become dross: all they are brass, and tin, and iron, and lead, in the midst of the furnace; they are even the dross of silver.

American Standard Version (ASV)

Son of man, the house of Israel is become dross unto me: all of them are brass and tin and iron and lead, in the midst of the furnace; they are the dross of silver.

Bible in Basic English (BBE)

Son of man, the children of Israel have become like the poorest sort of waste metal to me: they are all silver and brass and tin and iron and lead mixed with waste.

Darby English Bible (DBY)

Son of man, the house of Israel is become dross to me: they are all copper, and tin, and iron, and lead, in the midst of the furnace: they are become the dross of silver.

World English Bible (WEB)

Son of man, the house of Israel is become dross to me: all of them are brass and tin and iron and lead, in the midst of the furnace; they are the dross of silver.

Young’s Literal Translation (YLT)

The house of Israel hath been to Me for dross, All of them `are’ brass, and tin, and iron, and lead, In the midst of a furnace — dross hath silver been,

எசேக்கியேல் 22:18 in English

manupuththiranae, Isravael Vamsaththaar Enakkuk Kalimpaayp Ponaarkal; Avarkalellaarum Kukaiyilulla Piththalaiyum Thakaramum Irumpum Eeyamumaayirukkiraarkal; Avarkal Velliyin Kalimpaayp Ponaarkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 22