தமிழ்

Isaiah 10:17 in Tamil

ஏசாயா 10:17
இஸ்ரவேலின் ஒளியானவர் அக்கினியும், அதின் பரிசுத்தர் அக்கினிஜுவாலையுமாகி ஒரேநாளிலே அவனுடைய முட்செடிகளையும் நெரிஞ்சில்களையும் தகித்துப் பட்சித்து,

Isaiah 10:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the light of Israel shall be for a fire, and his Holy One for a flame: and it shall burn and devour his thorns and his briers in one day;

American Standard Version (ASV)

And the light of Israel will be for a fire, and his Holy One for a flame; and it will burn and devour his thorns and his briers in one day.

Bible in Basic English (BBE)

And the light of Israel will be for a fire, and his Holy One for a flame: wasting and burning up his thorns in one day.

Darby English Bible (DBY)

and the light of Israel shall be for a fire, and his Holy One for a flame; and it shall burn and devour his thorns and his briars in one day,

World English Bible (WEB)

The light of Israel will be for a fire, and his Holy One for a flame; and it will burn and devour his thorns and his briers in one day.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the light of Israel hath been for a fire, And his Holy One for a flame, And it hath burned, and devoured his thorn And his brier in one day.

ஏசாயா 10:17 in English

isravaelin Oliyaanavar Akkiniyum, Athin Parisuththar Akkinijuvaalaiyumaaki Oraenaalilae Avanutaiya Mutchedikalaiyum Nerinjilkalaiyum Thakiththup Patchiththu,


Read Full Chapter : Isaiah 10