தமிழ்

Psalm 21:9 in Tamil

சங்கீதம் 21:9
உமது கோபத்தின் காலத்திலே அவர்களை அக்கினிச் சூளையாக்கிப்போடுவீர்; கர்த்தர் தமது கோபத்திலே அவர்களை அழிப்பார்; அக்கினி அவர்களைப் பட்சிக்கும்.

Psalm 21:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger: the LORD shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them.

American Standard Version (ASV)

Thou wilt make them as a fiery furnace in the time of thine anger: Jehovah will swallow them up in his wrath, And the fire shall devour them.

Bible in Basic English (BBE)

You will make them like a flaming oven before you; the Lord in his wrath will put an end to them, and they will be burned up in the fire.

Darby English Bible (DBY)

Thou shalt make them as a fiery furnace in the time of thy presence; Jehovah shall swallow them up in his anger, and the fire shall devour them:

Webster’s Bible (WBT)

Thy hand shall find out all thy enemies: thy right hand shall find out those that hate thee.

World English Bible (WEB)

You will make them as a fiery furnace in the time of your anger. Yahweh will swallow them up in his wrath. The fire shall devour them.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thou makest them as a furnace of fire, At the time of Thy presence. Jehovah in His anger doth swallow them, And fire doth devour them.

சங்கீதம் 21:9 in English

umathu Kopaththin Kaalaththilae Avarkalai Akkinich Soolaiyaakkippoduveer; Karththar Thamathu Kopaththilae Avarkalai Alippaar; Akkini Avarkalaip Patchikkum.


Read Full Chapter : Psalm 21