தமிழ்

Isaiah 26:11 in Tamil

ஏசாயா 26:11
கர்த்தாவே, உமது கை ஓங்கியிருக்கிறது, அவர்கள் அதைக் காணாதிருக்கிறார்கள்; ஆனாலும் உமது ஜனத்துக்காக நீர் கொண்ட வைராக்கியத்தைக்கண்டு வெட்கப்படுவார்கள்; அக்கினி உம்முடைய சத்துருக்களைப் பட்சிக்கும்.

Isaiah 26:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

LORD, when thy hand is lifted up, they will not see: but they shall see, and be ashamed for their envy at the people; yea, the fire of thine enemies shall devour them.

American Standard Version (ASV)

Jehovah, thy hand is lifted up, yet they see not: but they shall see `thy’ zeal for the people, and be put to shame; yea, fire shall devour thine adversaries.

Bible in Basic English (BBE)

Lord, your hand is lifted up, but they do not see: let them see … yes, your haters will be burned up in the fire.

Darby English Bible (DBY)

Jehovah, thy hand is lifted up, but they do not see: [yet] they shall see [thy] jealousy [for] the people, and be ashamed; yea, the fire which is for thine adversaries shall devour them.

World English Bible (WEB)

Yahweh, your hand is lifted up, yet they don’t see: but they shall see [your] zeal for the people, and be disappointed; yes, fire shall devour your adversaries.

Young’s Literal Translation (YLT)

O Jehovah, high `is’ Thy hand — they see not, They see the zeal of the people, and are ashamed, Also, the fire — Thine adversaries, consumeth them.

ஏசாயா 26:11 in English

karththaavae, Umathu Kai Ongiyirukkirathu, Avarkal Athaik Kaannaathirukkiraarkal; Aanaalum Umathu Janaththukkaaka Neer Konnda Vairaakkiyaththaikkanndu Vetkappaduvaarkal; Akkini Ummutaiya Saththurukkalaip Patchikkum.


Read Full Chapter : Isaiah 26