தமிழ்

Isaiah 11:13 in Tamil

ஏசாயா 11:13
எப்பிராயீமின் பொறாமை நீங்கும், யூதாவின் சத்துருக்கள் சங்கரிக்கப்படுவார்கள்; எப்பிராயீம் யூதாவின்மேல் பொறாமையாயிரான், யூதா எப்பிராயீமைத் துன்பப்படுத்தான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 11:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off: Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim.

American Standard Version (ASV)

The envy also of Ephraim shall depart, and they that vex Judah shall be cut off: Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim.

Bible in Basic English (BBE)

And the envy of Ephraim will be gone, and those who make trouble for Judah will come to an end: Ephraim will have no more envy of Judah, and there will be an end of Judah’s hate for Ephraim.

Darby English Bible (DBY)

And the envy of Ephraim shall depart, and the troublers of Judah shall be cut off; Ephraim will not envy Judah, and Judah will not trouble Ephraim:

World English Bible (WEB)

The envy also of Ephraim shall depart, and those who vex Judah shall be cut off: Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim.

Young’s Literal Translation (YLT)

And turned aside hath the envy of Ephraim, And the adversaries of Judah are cut off, Ephraim doth not envy Judah, And Judah doth not distress Ephraim.

ஏசாயா 11:13 in English

eppiraayeemin Poraamai Neengum, Yoothaavin Saththurukkal Sangarikkappaduvaarkal; Eppiraayeem Yoothaavinmael Poraamaiyaayiraan, Yoothaa Eppiraayeemaith Thunpappaduththaan.


Read Full Chapter : Isaiah 11