தமிழ்

Isaiah 11:2 in Tamil

ஏசாயா 11:2
ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும், ஆலோசனையையும் பெலனையும் அருளும் ஆவியும், அறிவையும் கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியுமாகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர்மேல் தங்கியிருப்பார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 11:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD;

American Standard Version (ASV)

And the Spirit of Jehovah shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

And the spirit of the Lord will be resting on him, the spirit of wisdom and good sense, the spirit of wise guiding and strength, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord;

Darby English Bible (DBY)

and the Spirit of Jehovah shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of Jehovah.

World English Bible (WEB)

The Spirit of Yahweh shall rest on him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

Rested on him hath the Spirit of Jehovah, The spirit of wisdom and understanding, The spirit of counsel and might, The spirit of knowledge and fear of Jehovah.

ஏசாயா 11:2 in English

njaanaththaiyum Unarvaiyum Arulum Aaviyum, Aalosanaiyaiyum Pelanaiyum Arulum Aaviyum, Arivaiyum Karththarukkup Payappadukira Payaththaiyum Arulum Aaviyumaakiya Karththarutaiya Aaviyaanavar Avarmael Thangiyiruppaar.


Read Full Chapter : Isaiah 11