தமிழ்

Isaiah 11:9 in Tamil

ஏசாயா 11:9
என் பரிசுத்த பர்வதமெங்கும் தீங்குசெய்வாருமில்லை; கேடுசெய்வாருமில்லை; சமுத்திரம் ஜலத்தில் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும்.

Isaiah 11:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain: for the earth shall be full of the knowledge of the LORD, as the waters cover the sea.

American Standard Version (ASV)

They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain; for the earth shall be full of the knowledge of Jehovah, as the waters cover the sea.

Bible in Basic English (BBE)

There will be no cause of pain or destruction in all my holy mountain: for the earth will be full of the knowledge of the Lord as the sea is covered by the waters.

Darby English Bible (DBY)

They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain; for the earth shall be full of the knowledge of Jehovah, as the waters cover the sea.

World English Bible (WEB)

They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain; for the earth shall be full of the knowledge of Yahweh, as the waters cover the sea.

Young’s Literal Translation (YLT)

Evil they do not, nor destroy in all My holy mountain, For full hath been the earth with the knowledge of Jehovah, As the waters are covering the sea.

ஏசாயா 11:9 in English

en Parisuththa Parvathamengum Theenguseyvaarumillai; Kaeduseyvaarumillai; Samuththiram Jalaththil Nirainthirukkirathupol, Poomi Karththarai Arikira Arivinaal Nirainthirukkum.


Read Full Chapter : Isaiah 11