தமிழ்

Psalm 72:19 in Tamil

சங்கீதம் 72:19
அவருடைய மகிமை பொருந்திய நாமத்துக்கு என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக; பூமிமுழுவதும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக. ஆமென், ஆமென்.

Psalm 72:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.

American Standard Version (ASV)

And blessed be his glorious name for ever; And let the whole earth be filled with his glory. Amen, and Amen.

Bible in Basic English (BBE)

Praise to the glory of his noble name for ever; let all the earth be full of his glory. So be it, So be it.

Darby English Bible (DBY)

And blessed be his glorious name for ever! and let the whole earth be filled with his glory! Amen, and Amen.

Webster’s Bible (WBT)

And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and amen.

World English Bible (WEB)

Blessed be his glorious name forever! Let the whole earth be filled with his glory! Amen and amen.

Young’s Literal Translation (YLT)

And blessed `is’ the Name of His honour to the age, And the whole earth is filled `with’ His honour. Amen, and amen!

சங்கீதம் 72:19 in English

avarutaiya Makimai Porunthiya Naamaththukku Ententaikkum Sthoththiramunndaavathaaka; Poomimuluvathum Avarutaiya Makimaiyaal Nirainthiruppathaaka. Aamen, Aamen.


Read Full Chapter : Psalm 72