தமிழ்

Revelation 5:13 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:13
அப்பொழுது, வானத்திலும் பூமியிலும் பூமியின் கீழுமிருக்கிற சிருஷ்டிகள் யாவும், சமுத்திரத்திலுள்ளவைகளும், அவற்றுளடங்கிய வஸ்துக்கள் யாவும்: சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக என்று சொல்லக்கேட்டேன்.

Revelation 5:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.

American Standard Version (ASV)

And every created thing which is in the heaven, and on the earth, and under the earth, and on the sea, and all things are in them, heard I saying, Unto him that sitteth on the throne, and unto the Lamb, `be’ the blessing, and the honor, and the glory, and the dominion, for ever and ever.

Bible in Basic English (BBE)

And to my ears came the voice of everything in heaven and on earth and under the earth and in the sea, and of all things which are in them, saying, To him who is seated on the high seat, and to the Lamb, may blessing and honour and glory and power be given for ever and ever.

Darby English Bible (DBY)

And every creature which is in the heaven and upon the earth and under the earth, and [those that are] upon the sea, and all things in them, heard I saying, To him that sits upon the throne, and to the Lamb, blessing, and honour, and glory, and might, to the ages of ages.

World English Bible (WEB)

I heard every created thing which is in heaven, on the earth, under the earth, on the sea, and everything in them, saying, “To him who sits on the throne, and to the Lamb be the blessing, the honor, the glory, and the dominion, forever and ever! Amen!{TR omits “Amen!”}”

Young’s Literal Translation (YLT)

and every creature that is in the heaven, and in the earth, and under the earth, and the things that are upon the sea, and the all things in them, heard I saying, `To Him who is sitting upon the throne, and to the Lamb, `is’ the blessing, and the honour, and the glory, and the might — to the ages of the ages!’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:13 in English

appoluthu, Vaanaththilum Poomiyilum Poomiyin Geelumirukkira Sirushtikal Yaavum, Samuththiraththilullavaikalum, Avattuladangiya Vasthukkal Yaavum: Singaasanaththinmael Veettirukkiravarukkum Aattukkuttiyaanavarukkum Sthoththiramum Kanamum Makimaiyum Vallamaiyum Sathaa Kaalangalilum Unndaavathaaka Entu Sollakkaettaen.


Read Full Chapter : Revelation 5