தமிழ்

Revelation 5:12 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:12
அவர்களும் மகா சத்தமிட்டு: அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் வல்லமையையும் ஐசுவரியத்தையும் ஞானத்தையும் பெலத்தையும் கனத்தையும் மகிமையையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளப் பாத்திரராயிருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Revelation 5:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing.

American Standard Version (ASV)

saying with a great voice, Worthy is the Lamb that hath been slain to receive the power, and riches, and wisdom, and might and honor, and glory, and blessing.

Bible in Basic English (BBE)

Saying with a great voice, It is right to give to the Lamb who was put to death, power and wealth and wisdom and strength and honour and glory and blessing.

Darby English Bible (DBY)

saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that has been slain, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing.

World English Bible (WEB)

saying with a loud voice, “Worthy is the Lamb who has been killed to receive the power, wealth, wisdom, strength, honor, glory, and blessing!”

Young’s Literal Translation (YLT)

saying with a great voice, `Worthy is the Lamb that was slain to receive the power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing!’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:12 in English

avarkalum Makaa Saththamittu: Atikkappatta Aattukkuttiyaanavar Vallamaiyaiyum Aisuvariyaththaiyum Njaanaththaiyum Pelaththaiyum Kanaththaiyum Makimaiyaiyum Sthoththiraththaiyum Pettukkollap Paaththiraraayirukkiraar Entu Sonnaarkal.


Read Full Chapter : Revelation 5