தமிழ்

Revelation 19:1 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:1
இவைகளுக்குப்பின்பு, பரலோகத்தில் திரளான ஜனக்கூட்டம் இடுகிற ஆரவாரத்தைக் கேட்டேன். அவர்கள்: அல்லேலூயா, இரட்சணியமும் மகிமையும் கனமும் வல்லமையும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கே உரியது; அவருடைய நியாயத்தீர்ப்புகள் சத்தியமும் நீதியுமானவைகள்.

Revelation 19:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God:

American Standard Version (ASV)

After these things I heard as it were a great voice of a great multitude in heaven, saying, Hallelujah; Salvation, and glory, and power, belong to our God:

Bible in Basic English (BBE)

After these things there came to my ears a sound like the voice of a great band of people in heaven, saying, Praise to the Lord; salvation and glory and power be to our God:

Darby English Bible (DBY)

After these things I heard as a loud voice of a great multitude in the heaven, saying, Hallelujah: the salvation and the glory and the power of our God:

World English Bible (WEB)

After these things I heard something like a loud voice of a great multitude in heaven, saying, “Hallelujah! Salvation, power, and glory belong to our God:

Young’s Literal Translation (YLT)

And after these things I heard a great voice of a great multitude in the heaven, saying, `Alleluia! the salvation, and the glory, and the honour, and the power, `is’ to the Lord our God;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:1 in English

ivaikalukkuppinpu, Paralokaththil Thiralaana Janakkoottam Idukira Aaravaaraththaik Kaettaen. Avarkal: Allaelooyaa, Iratchanniyamum Makimaiyum Kanamum Vallamaiyum Nammutaiya Thaevanaakiya Karththarukkae Uriyathu; Avarutaiya Niyaayaththeerppukal Saththiyamum Neethiyumaanavaikal.


Read Full Chapter : Revelation 19