தமிழ்

Revelation 19:14 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:14
பரலோகத்திலுள்ள சேனைகள் வெண்மையும் சுத்தமுமான மெல்லிய வஸ்திரந்தரித்தவர்களாய், வெள்ளைக்குதிரைகளின்மேல் ஏறி, அவருக்குப் பின்சென்றார்கள்.

Revelation 19:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean.

American Standard Version (ASV)

And the armies which are in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white `and’ pure.

Bible in Basic English (BBE)

And the armies which are in heaven went after him on white horses, clothed in delicate linen, white and clean.

Darby English Bible (DBY)

And the armies which [are] in the heaven followed him upon white horses, clad in white, pure, fine linen.

World English Bible (WEB)

The armies which are in heaven followed him on white horses, clothed in white, pure, fine linen.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the armies in the heaven were following him upon white horses, clothed in fine linen — white and pure;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:14 in English

paralokaththilulla Senaikal Vennmaiyum Suththamumaana Melliya Vasthiranthariththavarkalaay, Vellaikkuthiraikalinmael Aeri, Avarukkup Pinsentarkal.


Read Full Chapter : Revelation 19