தமிழ்

Revelation 14:1 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:1
பின்பு நான் பார்த்தபோது, இதோ, சீயோன் மலையின்மேல் ஆட்டுக்குட்டியானவரையும், அவரோடேகூட அவருடைய பிதாவின் நாமம் தங்கள் நெற்றிகளில் எழுதப்பட்டிருந்த இலட்சத்து நாற்பத்து நாலாரயிரம்பேரையும் நிற்கக்கண்டேன்.

Revelation 14:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father’s name written in their foreheads.

American Standard Version (ASV)

And I saw, and behold, the Lamb standing on the mount Zion, and with him a hundred and forty and four thousand, having his name, and the name of his Father, written on their foreheads.

Bible in Basic English (BBE)

And I saw the Lamb on the mountain of Zion, and with him a hundred and forty-four thousand, marked on their brows with his name and the name of his Father.

Darby English Bible (DBY)

And I saw, and behold, the Lamb standing upon mount Zion, and with him a hundred [and] forty-four thousand, having his name and the name of his Father written upon their foreheads.

World English Bible (WEB)

I saw, and behold, the Lamb standing on Mount Zion, and with him a number, one hundred forty-four thousand, having his name, and the name of his Father, written on their foreheads.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I saw, and lo, a Lamb having stood upon the mount Sion, and with him an hundred forty-four thousands, having the name of his Father written upon their foreheads;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:1 in English

pinpu Naan Paarththapothu, Itho, Seeyon Malaiyinmael Aattukkuttiyaanavaraiyum, Avarotaekooda Avarutaiya Pithaavin Naamam Thangal Nettikalil Eluthappattiruntha Ilatchaththu Naarpaththu Naalaarayirampaeraiyum Nirkakkanntaen.


Read Full Chapter : Revelation 14