தமிழ்

Revelation 3:12 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:12
ஜெயங்கொள்ளுறவனெவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன், அதினின்று அவன் ஒருக்காலும் நீங்குவதில்லை; என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவனால் பரலோகத்திலிருந்திறங்கிவருகிற புதிய எருசலேமாகிய என் தேவனுடைய நகரத்தின் நாமத்தையும், என் புதியநாமத்தையும் அவன்மேல் எழுதுவேன்.

Revelation 3:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.

American Standard Version (ASV)

He that overcometh, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out thence no more: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and mine own new name.

Bible in Basic English (BBE)

Him who overcomes I will make a pillar in the house of my God, and he will go out no more: and I will put on him the name of my God, and the name of the town of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and my new name.

Darby English Bible (DBY)

He that overcomes, him will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more at all out; and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven, from my God, and my new name.

World English Bible (WEB)

He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he will go out from there no more. I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and my own new name.

Young’s Literal Translation (YLT)

He who is overcoming — I will make him a pillar in the sanctuary of my God, and without he may not go any more, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, that doth come down out of the heaven from my God — also my new name.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:12 in English

jeyangaொlluravanevano Avanai En Thaevanutaiya Aalayaththilae Thoonnaakkuvaen, Athinintu Avan Orukkaalum Neenguvathillai; En Thaevanutaiya Naamaththaiyum En Thaevanaal Paralokaththilirunthirangivarukira Puthiya Erusalaemaakiya En Thaevanutaiya Nakaraththin Naamaththaiyum, En Puthiyanaamaththaiyum Avanmael Eluthuvaen.


Read Full Chapter : Revelation 3