தமிழ்

Galatians 2:9 in Tamil

கலாத்தியர் 2:9
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையை அறிந்தபோது, தூண்களாக எண்ணப்பட்ட யாக்கோபும், கேபாவும், யோவானும், தாங்கள் விருத்தசேதனமுள்ளவர்களுக்கும், நாங்கள் புறஜாதிகளுக்கும் பிரசங்கிக்கும்படி, அந்நியோந்நிய ஐக்கியத்திற்கு அடையாளமாக எனக்கும் பர்னபாவுக்கும் வலதுகை கொடுத்து,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Galatians 2:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship; that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision.

American Standard Version (ASV)

and when they perceived the grace that was given unto me, James and Cephas and John, they who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the Gentiles, and they unto the circumcision;

Bible in Basic English (BBE)

When they saw the grace which was given to me, James and Cephas and John, who had the name of being pillars, gave to me and Barnabas their right hands as friends so that we might go to the Gentiles, and they to the circumcision;

Darby English Bible (DBY)

and recognising the grace given to me, James and Cephas and John, who were conspicuous as being pillars, gave to me and Barnabas [the] right hands of fellowship, that *we* [should go] to the nations, and *they* to the circumcision;

World English Bible (WEB)

and when they perceived the grace that was given to me, James and Cephas and John, they who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should go to the Gentiles, and they to the circumcision.

Young’s Literal Translation (YLT)

and having known the grace that was given to me, James, and Cephas, and John, who were esteemed to be pillars, a right hand of fellowship they did give to me, and to Barnabas, that we to the nations, and they to the circumcision `may go’,

கலாத்தியர் 2:9 in English

enakku Alikkappatta Kirupaiyai Arinthapothu, Thoonnkalaaka Ennnappatta Yaakkopum, Kaepaavum, Yovaanum, Thaangal Viruththasethanamullavarkalukkum, Naangal Purajaathikalukkum Pirasangikkumpati, Anniyonniya Aikkiyaththirku Ataiyaalamaaka Enakkum Parnapaavukkum Valathukai Koduththu,


Read Full Chapter : Galatians 2