தமிழ்

Galatians 2:12 in Tamil

கலாத்தியர் 2:12
எப்படியெனில், யாக்கோபினிடத்திலிருந்து சிலர் வருகிறதற்குமுன் அவன் புறஜாதியாருடனே சாப்பிட்டான்; அவர்கள் வந்தபோதோ, விருத்தசேதனமுள்ளவர்களுக்குப் பயந்து, விலகிப் பிரிந்தான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Galatians 2:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles: but when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision.

American Standard Version (ASV)

For before that certain came from James, he ate with the Gentiles; but when they came, he drew back and separated himself, fearing them that were of the circumcision.

Bible in Basic English (BBE)

For before certain men came from James, he did take food with the Gentiles: but when they came, he went back and made himself separate, fearing those who were of the circumcision.

Darby English Bible (DBY)

for before that certain came from James, he ate with [those of] the nations; but when they came, he drew back and separated himself, fearing those of [the] circumcision;

World English Bible (WEB)

For before some people came from James, he ate with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing those who were of the circumcision.

Young’s Literal Translation (YLT)

for before the coming of certain from James, with the nations he was eating, and when they came, he was withdrawing and separating himself, fearing those of the circumcision,

கலாத்தியர் 2:12 in English

eppatiyenil, Yaakkopinidaththilirunthu Silar Varukiratharkumun Avan Purajaathiyaarudanae Saappittan; Avarkal Vanthapotho, Viruththasethanamullavarkalukkup Payanthu, Vilakip Pirinthaan.


Read Full Chapter : Galatians 2