தமிழ்

Galatians 2:11 in Tamil

கலாத்தியர் 2:11
மேலும், பேதுரு அந்தியோகியாவுக்கு வந்தபோது, அவன்மேல் குற்றஞ்சுமந்ததினால், நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Galatians 2:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed.

American Standard Version (ASV)

But when Cephas came to Antioch, I resisted him to the face, because he stood condemned.

Bible in Basic English (BBE)

But when Cephas came to Antioch, I made a protest against him to his face, because he was clearly in the wrong.

Darby English Bible (DBY)

But when Peter came to Antioch, I withstood him to [the] face, because he was to be condemned:

World English Bible (WEB)

But when Peter came to Antioch, I resisted him to the face, because he stood condemned.

Young’s Literal Translation (YLT)

And when Peter came to Antioch, to the face I stood up against him, because he was blameworthy,

கலாத்தியர் 2:11 in English

maelum, Paethuru Anthiyokiyaavukku Vanthapothu, Avanmael Kuttanjumanthathinaal, Naan Mukamukamaay Avanotae Ethirththaen.


Read Full Chapter : Galatians 2