தமிழ்

Acts 15:1 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 15:1
சிலர் யூதேயாவிலிருந்து வந்து: நீங்கள் மோசேயினுடைய முறைமையின்படியே விருத்தசேதனமடையாவிட்டால் இரட்சிக்கப்படமாட்டீர்கள் என்று சகோதரருக்குப் போதகம்பண்ணினார்கள்.


அப்போஸ்தலர் 15:1 in English

silar Yoothaeyaavilirunthu Vanthu: Neengal Moseyinutaiya Muraimaiyinpatiyae Viruththasethanamataiyaavittal Iratchikkappadamaattirkal Entu Sakothararukkup Pothakampannnninaarkal.


Read Full Chapter : Acts 15