தமிழ்

Acts 15:39 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 15:39
இதைப்பற்றி அவர்களுக்குள்ளே கடுங்கோபமூண்டபடியினால் அவர்கள் ஒருவரையொருவர் விட்டுப் பிரிந்தார்கள். பர்னபா மாற்குவைக் கூட்டிக்கொண்டு கப்பல் ஏறிச் சீப்புருதீவுக்குப் போனான்.


அப்போஸ்தலர் 15:39 in English

ithaippatti Avarkalukkullae Kadungaோpamoonndapatiyinaal Avarkal Oruvaraiyoruvar Vittup Pirinthaarkal. Parnapaa Maarkuvaik Koottikkonndu Kappal Aerich Seeppurutheevukkup Ponaan.


Read Full Chapter : Acts 15