தமிழ்

Jude 1:3 in Tamil

யூதா 1:3
பிரியமானவர்களே, பொதுவான இரட்சிப்பைக்குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாயிருக்கையில், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய்ப் போராடவேண்டுமென்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய்க் கண்டது.

Jude 1:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.

American Standard Version (ASV)

Beloved, while I was giving all diligence to write unto you of our common salvation, I was constrained to write unto you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered unto the saints.

Bible in Basic English (BBE)

My loved ones, while my thoughts were full of a letter which I was going to send you about our common salvation, it was necessary for me to send you one requesting you with all my heart to go on fighting strongly for the faith which has been given to the saints once and for ever.

Darby English Bible (DBY)

Beloved, using all diligence to write to you of our common salvation, I have been obliged to write to you exhorting [you] to contend earnestly for the faith once delivered to the saints.

World English Bible (WEB)

Beloved, while I was very eager to write to you about our common salvation, I was constrained to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints.

Young’s Literal Translation (YLT)

Beloved, all diligence using to write to you concerning the common salvation, I had necessity to write to you, exhorting to agonize for the faith once delivered to the saints,

யூதா 1:3 in English

piriyamaanavarkalae, Pothuvaana Iratchippaikkuriththu Ungalukku Eluthumpati Naan Mikavum Karuththullavanaayirukkaiyil, Parisuththavaankalukku Oruvisai Oppukkodukkappatta Visuvaasaththirkaaka Neengal Thairiyamaayp Poraadavaenndumentu Ungalukku Eluthi Unarththuvathu Enakku Avasiyamaayk Kanndathu.


Read Full Chapter : Jude 1