தமிழ்

1 Corinthians 15:3 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:3
நான் அடைந்ததும் உங்களுக்குப் பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேதவாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து,

1 Corinthians 15:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures;

American Standard Version (ASV)

For I delivered unto you first of all that which also I received: that Christ died for our sins according to the scriptures;

Bible in Basic English (BBE)

For I gave to you first of all what was handed down to me, how Christ underwent death for our sins, as it says in the Writings;

Darby English Bible (DBY)

For I delivered to you, in the first place, what also I had received, that Christ died for our sins, according to the scriptures;

World English Bible (WEB)

For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures,

Young’s Literal Translation (YLT)

for I delivered to you first, what also I did receive, that Christ died for our sins, according to the Writings,

1 கொரிந்தியர் 15:3 in English

naan Atainthathum Ungalukkup Pirathaanamaaka Oppuviththathum Ennavental, Kiristhuvaanavar Vaethavaakkiyangalinpati Namathu Paavangalukkaaka Mariththu,


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15