தமிழ்

1 Corinthians 15:22 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:22
ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறதுபோல, கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.

1 Corinthians 15:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.

American Standard Version (ASV)

For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive.

Bible in Basic English (BBE)

For as in Adam death comes to all, so in Christ will all come back to life.

Darby English Bible (DBY)

For as in the Adam all die, thus also in the Christ all shall be made alive.

World English Bible (WEB)

For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive.

Young’s Literal Translation (YLT)

for even as in Adam all die, so also in the Christ all shall be made alive,

1 கொரிந்தியர் 15:22 in English

aathaamukkul Ellaarum Marikkirathupola, Kiristhuvukkul Ellaarum Uyirppikkappaduvaarkal.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15