தமிழ்

Romans 5:12 in Tamil

ரோமர் 5:12
இப்படியாக, ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்ததுபோலவும், எல்லா மனுஷரும் பாவஞ்செய்தபடியால், மரணம் எல்லாருக்கும் வந்ததுபோலவும் இதுவுமாயிற்று.

Romans 5:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:

American Standard Version (ASV)

Therefore, as through one man sin entered into the world, and death through sin; and so death passed unto all men, for that all sinned:–

Bible in Basic English (BBE)

For this reason, as through one man sin came into the world, and death because of sin, and so death came to all men, because all have done evil:

Darby English Bible (DBY)

For this [cause], even as by one man sin entered into the world, and by sin death; and thus death passed upon all men, for that all have sinned:

World English Bible (WEB)

Therefore, as sin entered into the world through one man, and death through sin; and so death passed to all men, because all sinned.

Young’s Literal Translation (YLT)

because of this, even as through one man the sin did enter into the world, and through the sin the death; and thus to all men the death did pass through, for that all did sin;

ரோமர் 5:12 in English

ippatiyaaka, Orae Manushanaalae Paavamum Paavaththinaalae Maranamum Ulakaththilae Piravaesiththathupolavum, Ellaa Manusharum Paavanjaெythapatiyaal, Maranam Ellaarukkum Vanthathupolavum Ithuvumaayittu.


Read Full Chapter : Romans 5