தமிழ்

Romans 5:18 in Tamil

ரோமர் 5:18
ஆகையால் ஒரே மீறுதலினாலே எல்லா மனுஷருக்கும் ஆக்கினைக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு உண்டானதுபோல, ஒரே நீதியினாலே எல்லா மனுஷருக்கும் ஜீவனை அளிக்கும் நீதிக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு உண்டாயிற்று.

Romans 5:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.

American Standard Version (ASV)

So then as through one trespass `the judgment came’ unto all men to condemnation; even so through one act of righteousness `the free gift came’ unto all men to justification of life.

Bible in Basic English (BBE)

So then, as the effect of one act of wrongdoing was that punishment came on all men, even so the effect of one act of righteousness was righteousness of life for all men.

Darby English Bible (DBY)

so then as [it was] by one offence towards all men to condemnation, so by one righteousness towards all men for justification of life.

World English Bible (WEB)

So then as through one trespass, all men were condemned; even so through one act of righteousness, all men were justified to life.

Young’s Literal Translation (YLT)

So, then, as through one offence to all men `it is’ to condemnation, so also through one declaration of `Righteous’ `it is’ to all men to justification of life;

ரோமர் 5:18 in English

aakaiyaal Orae Meeruthalinaalae Ellaa Manusharukkum Aakkinaikku Aethuvaana Theerppu Unndaanathupola, Orae Neethiyinaalae Ellaa Manusharukkum Jeevanai Alikkum Neethikku Aethuvaana Theerppu Unndaayittu.


Read Full Chapter : Romans 5