தமிழ்

1 John 2:20 in Tamil

1 யோவான் 2:20
நீங்கள் பரிசுத்தராலே அபிஷேகம் பெற்றுச் சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள்.


1 யோவான் 2:20 in English

neengal Parisuththaraalae Apishaekam Pettuch Sakalaththaiyum Arinthirukkireerkal.


Read Full Chapter : 1 John 2