தமிழ்

Isaiah 43:3 in Tamil

ஏசாயா 43:3
நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரும், உன் இரட்சகருமாயிருக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர்; உன்னை மீட்கும்பொருளாக எகிப்தையும், உனக்கு ஈடாக எத்தியோப்பியாவையும் சேபாவையும் கொடுத்தேன்.

Isaiah 43:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I am the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee.

American Standard Version (ASV)

For I am Jehovah thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour; I have given Egypt as thy ransom, Ethiopia and Seba in thy stead.

Bible in Basic English (BBE)

For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your saviour; I have given Egypt as a price for you, Ethiopia and Seba for you.

Darby English Bible (DBY)

For I [am] Jehovah thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee.

World English Bible (WEB)

For I am Yahweh your God, the Holy One of Israel, your Savior; I have given Egypt as your ransom, Ethiopia and Seba in your place.

Young’s Literal Translation (YLT)

For I — Jehovah thy God, The Holy One of Israel, thy Saviour, I have appointed Egypt thine atonement, Cush and Seba in thy stead.

ஏசாயா 43:3 in English

naan Isravaelin Parisuththarum, Un Iratchakarumaayirukkira Un Thaevanaakiya Karththar; Unnai Meetkumporulaaka Ekipthaiyum, Unakku Eedaaka Eththiyoppiyaavaiyum Sepaavaiyum Koduththaen.


Read Full Chapter : Isaiah 43