தமிழ்

Isaiah 43:28 in Tamil

ஏசாயா 43:28
ஆகையால், நான் பரிசுத்தஸ்தலத்தின் தலைவர்களைப் பரிசுத்தக்குலைச்சலாக்கி, யாக்கோபைச் சாபத்துக்கும், இஸ்ரவேலை நிந்தனைக்கும் ஒப்புக்கொடுப்பேன்.

Isaiah 43:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore I have profaned the princes of the sanctuary, and have given Jacob to the curse, and Israel to reproaches.

American Standard Version (ASV)

Therefore I will profane the princes of the sanctuary; and I will make Jacob a curse, and Israel a reviling.

Bible in Basic English (BBE)

Your chiefs have made my holy place unclean, so I have made Jacob a curse, and Israel a thing of shame.

Darby English Bible (DBY)

And I have profaned the princes of the sanctuary, and have given Jacob to the ban, and Israel to reproaches.

World English Bible (WEB)

Therefore I will profane the princes of the sanctuary; and I will make Jacob a curse, and Israel a reviling.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I pollute princes of the sanctuary, And I give Jacob to destruction, and Israel to revilings!

ஏசாயா 43:28 in English

aakaiyaal, Naan Parisuththasthalaththin Thalaivarkalaip Parisuththakkulaichchalaakki, Yaakkopaich Saapaththukkum, Isravaelai Ninthanaikkum Oppukkoduppaen.


Read Full Chapter : Isaiah 43