தமிழ்

Psalm 79:4 in Tamil

சங்கீதம் 79:4
எங்கள் அயலாருக்கு நிந்தையும், எங்கள் சுற்றுப்புறத்தாருக்குப் பரியாசமும் சக்கந்தமுமானோம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 79:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

We are become a reproach to our neighbours, a scorn and derision to them that are round about us.

American Standard Version (ASV)

We are become a reproach to our neighbors, A scoffing and derision to them that are round about us.

Bible in Basic English (BBE)

We are looked down on by our neighbours, we are laughed at and made sport of by those who are round us.

Darby English Bible (DBY)

We are become a reproach to our neighbours, a mockery and a derision to them that are round about us.

Webster’s Bible (WBT)

We have become a reproach to our neighbors, a scorn and derision to them that are around us.

World English Bible (WEB)

We have become a reproach to our neighbors, A scoffing and derision to those who are around us.

Young’s Literal Translation (YLT)

We have been a reproach to our neighbours, A scorn and a derision to our surrounders.

சங்கீதம் 79:4 in English

engal Ayalaarukku Ninthaiyum, Engal Suttuppuraththaarukkup Pariyaasamum Sakkanthamumaanom.


Read Full Chapter : Psalm 79